Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, AKÜ Uşak Kampusu Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2004 yılında veren bölüm, eğitim-öğretim faaliyetlerini üniversitenin yeniden yapılanması sonucunda 2007 Yılı Bahar Döneminden itibaren Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak sürdürmektedir.

Bölümümüzde 1 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 35.madde kapsamında doktora yapmak için diğer üniversitelere gönderilen 2 araştırma görevlisi vardır.

Bölümümüz, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Bilimi olmak üzere beş anabilim dalından ibarettir. 

MİSYON

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir gençliğin yetişmesini üstlenen, nitelikli öğretim elemanları ile bilim üreten, ürettiği bilimi ve birikimi insanlık yararına kullanan, uluslararası standartları yakalama gayreti içinde olan bir bölümdür. Ayrıca milletimizin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihî gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak; bir milletin kültürünü, hayat tecrübesini, dünya görüşünü ifade eden edebiyat ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde incelemektir.

Lisansüstü misyonumuz, doktora programına devam edebilecek nitelikte ve sayıda bilim uzmanı öğrenciler yetiştirmektir. Buna bağlı olarak çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden de aydınlatmak; Türk dili ve edebiyatına yaptığı katkının yanında çalışmalarını uluslararası sahada da tanıtabilmek; bu sayede evrensel çalışmalara katkıda bulunabilmek. Bunu yaparken Türk kültürünün kaynaklarını araştırmak; ürünleri yazar, eser, devir bağlantıları içinde ele alarak, bunların inceleme yöntemlerini geliştirmek; yapılan inceleme sonuçlarını dil ve edebiyat açısından değerlendirebilmektir.

VİZYON

Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilini ve edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, bilgi üreten, akademik anlamda, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getirmede tüm sosyal bilimlerden ve kaynaklardan yararlanabilen bir bölüm olmaktır.