KOMİSYONLAR

İntibak Komisyonu

Doktor Öğretim Üyesi Ali PULAT, Doktor Öğretim Üyesi Ramazan BARDAKÇI Arş. Gör. Rabia Gülistan AYHAN

Mezuniyet Komisyonu

Doktor Öğretim Üyesi Derya ÖZCAN, Arş. Gör. Duygu KOCA, Arş. Gör. Rabia Gülistan AYHAN

Burs Komisyonu

Doktor Öğretim Üyesi Meriç GÜVEN, Doktor Öğretim Üyesi AliPULAT, Doktor Öğretim Üyesi Derya ÖZCAN

Yurtdışı Görevlendirme Başvurularını Değerlendirme Komisyonu

Doktor Öğretim Üyesi Meriç GÜVEN, Doktor Öğretim Üyesi Ramazan BARDAKÇI, Arş. Gör. Rabia Gülistan AYHAN

 


Oluşturma: 28 Mart 2018