Oğuz Türkçesi ekseninde Türkiye Türkçesinin metinlerle takib edilebilen tarihi dönemleri olan, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi dönemlerinin ve günümüz Türkiye Türkçesi ile Oğuz Grubu Türk Lehçelerinin (Azerbaycan, Türkmen, Horasan, Gagauz) ses ve şekil özelliklerini, dilbilimsel yapılarını inceleyen anabilim dalıdır. Bölümümüzde bu anabilim dalında Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Meriç GÜVEN ve Arş. Gör. Samet ÇETİN görev yapmaktadır.


Oluşturma: 27 Şubat 2018