Türkçenin metinlerle tespit edilebilen ilk dönemi olan Köktürkçe (6.yy-8.yy) döneminden başlayarak bugünkü modern Özbek Türkçesinin atası kabul edilen Çağatay Türkçesi dönemine kadar (15.yy-19.yy) dilin tarihi dönemlerini inceleyen, bu dönemleri sınıflandıran ses özelliklerini ve farklı tarihi lehçeler arasındaki ses denkliklerini, biçim ve sözdizim özelliklerini, bu tarihi dönemlerde yazılmış olan eserleri inceleyen anabilim dalıdır. Bölümümüzde bu anabilim dalında Prof. Dr. Talip YILDIRIM ve Arş. Gör. Duygu KOCA görev yapmaktadır. 


Oluşturma: 27 Şubat 2018